Gegevensbescherming

Privacybeleid

Tenzij hieronder anders vermeld, is de verstrekking van uw persoonsgegevens niet wettelijk of contractueel verplicht, noch noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken ervan zal geen gevolgen hebben. Dit geldt alleen voor zover bij de volgende verwerkingen geen andere informatie wordt verstrekt.
“Persoonsgegevens”: alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Server-Logfiles

U kunt onze website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken.
Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens door uw internetbrowser aan ons of onze webhoster/IT-dienstverlener doorgegeven en in logbestanden (zogenaamde serverlogbestanden) opgeslagen. Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de opgeroepen pagina, de datum en het tijdstip van toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verzoekende provider. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO vanwege ons doorslaggevende legitieme belang om de probleemloze werking van onze website te garanderen en om ons aanbod te verbeteren.
Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan derde landen buiten de Europese Unie waarvoor de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit heeft afgegeven. Als er geen besluit van de Commissie inzake adequaatheid is, zoals voor doorgiften naar de VS, zijn de gegevensdoorgiften onder meer gebaseerd op modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden geraadpleegd op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de

Neem contact op met

Verantwoordelijk
Neem desgewenst contact met ons op. De verantwoordelijke voor de verwerking is: Jianma Chen, Europark Fichtenhain A 13a, 47807 Krefeld Duitsland, 021517888857, 021519378899.

Initiatief van de klant per e-mail
Als u via e-mail contact met ons opneemt, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, tekst van het bericht) alleen in de mate waarin u deze heeft verstrekt. De gegevensverwerking dient voor het verwerken en beantwoorden van uw contactverzoek.
Indien het contact dient om precontractuele maatregelen uit te voeren (bijv. overleg bij interesse in aankoop, opstellen van een offerte) of betrekking heeft op een reeds gesloten overeenkomst tussen u en ons, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO.
Als het contact om andere redenen plaatsvindt, wordt deze gegevensverwerking uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij het verwerken en beantwoorden van uw vraag. In dit geval hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van art. 6, lid 1, onder f), DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
Wij zullen uw e-mailadres alleen gebruiken om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier
Wanneer u het contactformulier gebruikt, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, tekst van het bericht) alleen in de mate waarin u deze heeft verstrekt. De gegevensverwerking dient om contact met u op te nemen.
Indien het contact dient voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen (bijv. overleg bij interesse in aankoop, opstellen van een offerte) of betrekking heeft op een reeds gesloten overeenkomst tussen u en ons, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO.
Als het contact om andere redenen plaatsvindt, wordt deze gegevensverwerking uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij het verwerken en beantwoorden van uw vraag. In dit geval hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van art. 6, lid 1, onder f), DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
Wij zullen uw e-mailadres alleen gebruiken om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Opdrachten voor klantenrekeningen

Klantenrekening
Bij het openen van een klantenrekening verzamelen wij uw persoonlijke gegevens in de daar aangegeven mate. De gegevensverwerking dient om uw winkelervaring te verbeteren en de verwerking van bestellingen te vereenvoudigen. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons daarvan in kennis te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming plaatsvindt. Uw klantenaccount wordt dan verwijderd.

Verzamelen, verwerken en doorgeven van persoonsgegevens voor bestellingen
Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering en verwerking van uw bestelling en voor de afhandeling van uw vragen. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst. Bij gebreke daarvan wordt geen contract gesloten. De verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. b DSGVO en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u.
Uw gegevens worden bijvoorbeeld doorgegeven aan de door u gekozen verzendbedrijven en dropshipping providers, betaaldienstverleners, dienstverleners voor de verwerking van bestellingen en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke voorschriften. De omvang van de gegevensoverdracht wordt tot een minimum beperkt.

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan derde landen buiten de Europese Unie waarvoor de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit heeft afgegeven. Indien er geen besluit van de Commissie inzake adequaatheid is, bijvoorbeeld voor doorgiften naar de VS, zijn de gegevensdoorgiften onder meer gebaseerd op modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden geraadpleegd op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de

Reclame beoordelingen

Gegevensverzameling bij het schrijven van een commentaar
Wanneer u commentaar geeft op een artikel of een bijdrage, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, commentaartekst) alleen in de mate waarin u die verstrekt. De verwerking dient om commentaar mogelijk te maken en weer te geven. Door de opmerking te verzenden, stemt u in met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons daarvan in kennis te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming plaatsvindt. Uw persoonsgegevens worden dan gewist.

Wanneer uw commentaar wordt gepubliceerd, worden uw naam en e-mailadres gepubliceerd.

Bovendien wordt uw IP-adres opgeslagen wanneer u uw commentaar geeft, om misbruik van de commentaarfunctie te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Door het commentaar in te dienen, stemt u in met de verwerking van de toegezonden gegevens. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons daarvan in kennis te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming plaatsvindt. Uw IP-adres wordt dan verwijderd.

Gebruik van het e-mailadres voor het verzenden van nieuwsbrieven
Wij gebruiken uw e-mailadres, ongeacht de afhandeling van de overeenkomst, uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden voor het versturen van nieuwsbrieven, mits u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden. Hiertoe kunt u zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de desbetreffende link in de nieuwsbrief of door ons op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan van de distributielijst verwijderd.

Uw gegevens worden doorgegeven aan een dienstverlener voor e-mailmarketing in het kader van de afhandeling van bestellingen. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Verzenddienstverlener Merchandise management

Doorsturen van het e-mailadres naar het verzendbedrijf voor informatie over de verzendstatus
In het kader van de contractafwikkeling geven wij uw e-mailadres door aan het verzendbedrijf, voor zover u hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd tijdens het bestelproces. Het doel van het doorgeven van uw e-mailadres is om u per e-mail te informeren over de status van de verzending. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons of het vervoersbedrijf daarvan in kennis te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden.

Gebruik van een extern systeem voor goederenbeheer
Wij gebruiken een enterprise resource planning systeem voor contractverwerking in het kader van de orderverwerking. Daartoe worden uw in het kader van de bestelling verzamelde persoonsgegevens doorgegeven aan
DreamRobot GmbH, Eckendorfer Str. 2-4, 33609 Bielefeld, Duitsland.
verzonden.

Aanbieder van betalingsdiensten

Gegevensverzameling en verwerking bij registratie voor huutkoop via easyCredit
Bij betaling op afbetaling via easyCredit is de aanvullende Datenschutzhinweise voor huurkoop bij easyCredit.

Gebruik van persoonsgegevens bij het selecteren van Klarna-betalingsopties
Om u de betalingsmogelijkheden van Klarna te kunnen aanbieden, geven wij persoonsgegevens, zoals contactgegevens en bestelgegevens, door aan Klarna. Zo kan Klarna beoordelen of u gebruik kunt maken van de betalingsmogelijkheden die via Klarna worden aangeboden en de betalingsmogelijkheden aan uw behoeften aanpassen. Algemene informatie over Klarna vindt u op: https://www.klarna.com/de/. Uw persoonsgegevens worden door Klarna verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en zoals uiteengezet in het privacybeleid van Klarna op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy behandeld.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker. Wanneer een gebruiker een website oproept, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.
Cookies worden op uw computer opgeslagen. Daarom heeft u volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u gewaarschuwd worden voordat cookies worden geplaatst en individueel beslissen over de aanvaarding ervan, alsmede de opslag van cookies en de overdracht van de daarin opgenomen gegevens voorkomen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Wij wijzen u er echter op dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.
Hoe u cookies in de belangrijkste browsers kunt beheren (inclusief uitschakelen), kunt u te weten komen door op de onderstaande links te klikken.:
Technisch noodzakelijke Cookies
Tenzij anders vermeld in de onderstaande verklaring inzake gegevensbescherming, gebruiken wij deze technisch noodzakelijke cookies alleen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat uw browser ook na een paginawijziging te herkennen en u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Daarvoor is het nodig dat de browser ook na een paginawijziging wordt herkend.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats op basis van § 25 lid 2 TTDSG. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO vanwege ons dwingende legitieme belang om de optimale functionaliteit van de website en een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van ons aanbod te waarborgen.
U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie.

Analyse Advertentie Tracking Affiliate

Gebruik van Google Analytics
Wij maken op onze website gebruik van de webanalysedienst Google Analytics van Google Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; “Google”).
De gegevensverwerking dient voor de analyse van deze website en zijn bezoekers, alsmede voor marketing- en reclamedoeleinden. Daartoe zal Google in opdracht van de beheerder van deze website de verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Daarbij kan onder meer de volgende informatie worden verzameld: IP-adres, datum en tijd van paginaweergave, klikpad, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt, bezochte pagina’s, referrer URL (website van waaruit u op onze website bent gekomen), locatiegegevens, aankoopactiviteiten. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
Google Analytics gebruikt technologieën zoals cookies, webopslag in de browser en tracking pixels die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De hierdoor gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van contractuele standaardclausules als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, te raadplegen op: https://policies.google.com/privacy/frameworks und https://business.safety.google/adsprocessorterms/. Zowel Google als Amerikaanse overheidsinstanties hebben toegang tot uw gegevens. Uw gegevens kunnen door Google worden gekoppeld aan andere gegevens, zoals uw zoekgeschiedenis, uw persoonlijke accounts, uw gebruiksgegevens van andere apparaten en alle andere gegevens die Google over u heeft.
Op deze website is IP-anonimisering geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres vooraf door Google wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 lid 1 p. 1 TTDSG in combinatie met. Art. 6 lid 1 letter a DSGVO. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt met uw toestemming op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden.
Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/de.html of onder https://www.google.de/intl/de/policies/ en onder https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.

Gebruik van Google Ads Conversion Tracking
Wij gebruiken op onze website het online-advertentieprogramma “Google Ads” en in dit kader conversietracking (evaluatie van bezoekacties). Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland).
Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer opgeslagen. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en worden dus niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina’s van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar die pagina bent doorgestuurd. Elke klant van Google Ads ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen dus op geen enkele manier over de websites van Ads-klanten worden getraceerd.
De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers die op een van onze advertenties hebben geklikt en zijn doorverwezen naar een pagina met een conversietag. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.
Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan servers van Google LLC in de VS. Voor de VS is er geen besluit van de EU-Commissie inzake adequaatheid beschikbaar. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden ingezien op: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://business.safety.google/adscontrollerterms/.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van art. 6 (1) lit. f DSGVO vanwege ons dwingende legitieme belang bij het richten van sitebezoekers met op interesse gebaseerde reclame. U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie.
U kunt gepersonaliseerde reclame voor u uitschakelen in de advertentie-instellingen van Google. Instructies hiervoor vindt u op https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de
U kunt het gebruik van cookies door derden ook voorkomen door de opt-out pagina van het Network Advertising Initiative te bezoeken op https://www.networkadvertising.org/choices/ en de daar vermelde verdere informatie over opt-out toepassen. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.
Meer informatie en het privacybeleid van Google vindt u op: https://www.google.de/policies/privacy/
Gebruik van Google AdSense
Wij maken op onze website gebruik van de AdSense-functie van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland). De gegevensverwerking dient om advertentieruimte op de website te huren en bezoekers van de website met interessegerelateerde reclame te benaderen. Door middel van deze functie krijgen bezoekers van de website van de aanbieder gepersonaliseerde, op hun interesses afgestemde reclame van het Google Display Netwerk te zien. Google gebruikt cookies om uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van contractuele standaardclausules als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, in te zien onder: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://business.safety.google/adscontrollerterms/. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien daartoe wettelijk verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet in verband brengen met andere gegevens waarover Google beschikt.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van art. 6 (1) lit. f DSGVO vanwege ons dwingende legitieme belang bij het richten van sitebezoekers met op interesse gebaseerde reclame. U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie.
U kunt het gebruik van cookies door Google permanent uitschakelen door onderstaande link te volgen en de daar aangeboden plug-in te downloaden en te installeren.: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de. Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door derden voorkomen door de opt-out pagina van het Network Advertising Initiative te bezoeken op https://www.networkadvertising.org/choices/ en de daar vermelde verdere informatie over opt-out toepassen. Meer informatie en het privacybeleid van Google vindt u op: https://www.google.com/policies/technologies/ads/ en https://www.google.de/policies/privacy/
Gebruik van de functie remarketing of “vergelijkbare doelgroepen” van Google Inc.
Wij gebruiken de functie remarketing of “vergelijkbare doelgroepen” van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) op onze website.
De toepassing dient om het gedrag en de interesses van bezoekers te analyseren. Google gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren, wat de basis vormt voor het maken van op interesses gebaseerde advertenties. De cookies worden gebruikt om bezoeken aan de website en geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website te registreren. Er worden geen persoonsgegevens van bezoekers van de website opgeslagen. Als u vervolgens een andere website in het Google Display Netwerk bezoekt, krijgt u advertenties te zien die hoogstwaarschijnlijk rekening houden met eerder bezochte product- en informatiegebieden.
Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan servers van Google LLC in de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden ingezien op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van art. 6 (1) lit. f DSGVO vanwege ons dwingende legitieme belang bij het richten van sitebezoekers met op interesse gebaseerde reclame. U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie.
U kunt het gebruik van cookies door Google permanent uitschakelen door onderstaande link te volgen en de daar aangeboden plug-in te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de
U kunt het gebruik van cookies door derden ook voorkomen door de opt-out pagina van het Network Advertising Initiative te bezoeken op https://www.networkadvertising.org/choices/ en de daar vermelde verdere informatie over opt-out toepassen.
Meer informatie over Google Remarketing en het bijbehorende privacybeleid vindt u op: https://www.google.com/privacy/ads/

Gebruik van het Awin Partnerprogramma
Wij maken gebruik van het partnerprogramma “Awin” van AWIN AG (Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn; “Awin”).
Wanneer u op een advertentie klikt die voorzien is van een affiliate link, wordt door Awin een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer geplaatst. De cookies dienen voor een correcte facturering binnen het partnerprogramma door het registreren van het succes van een advertentiemedium. De cookies herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en de herkomst van de bestelling bij de adverteerder kan worden achterhaald. Awin maakt ook gebruik van zogenaamde fingerprinting. Dit maakt het mogelijk het door u gebruikte apparaat te herkennen. Awin kan onder andere herkennen dat de partnerlink op deze website is aangeklikt of bekeken. Awin registreert onder meer uw transactiegegevens (zoals orderwaarde, producttype, verkoopkanaal, gebruik van een voucher) en uw gebruikersnaam in de vorm van een individuele cijferreeks, zodat geen identiteit herkenbaar is, maar wel informatie over de specifieke gebruikershandelingen en het door de gebruiker gebruikte eindapparaat.
Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan derde landen zoals de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden ingezien op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van art. 6 (1) lit. f DSGVO vanwege ons dwingende legitieme belang bij het meten van het succes van partnerreclame en de bijbehorende correcte afrekening van commissies binnen het partnerprogramma. U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie.
Het privacybeleid met gedetailleerde informatie over het gebruik van gegevens door Awin is te vinden op https://www.awin.com/de/datenschutzerklarung.

Plug-ins en diversen

Gebruik van de Google Tag Manager
Wij gebruiken de Google Tag Manager van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; “Google”) op onze website.
Deze toepassing wordt gebruikt om JavaScript-tags en HTML-tags te beheren die worden gebruikt om met name tracking- en analysetools te implementeren. De gegevensverwerking dient voor het ontwerpen en optimaliseren van onze website in overeenstemming met de vereisten.
De Google Tag Manager zelf slaat geen cookies op en verwerkt geen persoonsgegevens. Het maakt echter de activering mogelijk van andere tags die persoonsgegevens kunnen verzamelen en verwerken.
U vindt meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming hier.
Gebruik van Google reCAPTCHA  
Wij gebruiken de reCAPTCHA-dienst van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; “Google”) op onze website. De query dient om onderscheid te maken tussen invoer door een mens of door geautomatiseerde, machinale verwerking. Daartoe wordt uw invoer doorgegeven aan Google en daar gebruikt. Bovendien worden het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service aan Google doorgegeven. Deze gegevens worden verwerkt door Google binnen de Europese Unie en kunnen ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC in de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van contractuele standaardclausules als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, te raadplegen op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO vanwege ons dwingende legitieme belang om onze website te beschermen tegen geautomatiseerd spioneren, misbruik en SPAM. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van art. 6, lid 1, onder f, DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
Meer informatie over Google reCAPTCHA en het bijbehorende privacybeleid vindt u op:: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html en https://www.google.com/privacy.

 

Gebruik van Google onzichtbare reCAPTCHA
Wij gebruiken de onzichtbare reCAPTCHA-dienst van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; “Google”) op onze website.
Dit dient om onderscheid te maken tussen invoer door een mens of door geautomatiseerde, machinale verwerking. Op de achtergrond verzamelt en analyseert Google gebruiksgegevens die door Invisible reCaptcha worden gebruikt om reguliere gebruikers van bots te onderscheiden. Hiervoor wordt uw invoer doorgegeven aan Google en daar verder gebruikt. Bovendien worden het IP-adres en eventuele andere gegevens die Google nodig heeft voor de Onzichtbare reCAPTCHA-dienst doorgegeven aan Google.
Deze gegevens worden door Google verwerkt binnen de Europese Unie en, indien van toepassing, ook in de Verenigde Staten. Voor de VS is er geen besluit van de EU-Commissie inzake adequaatheid beschikbaar. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van contractuele standaardclausules als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, te raadplegen op:r: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO vanwege ons dwingende legitieme belang om onze website te beschermen tegen geautomatiseerd spioneren, misbruik en SPAM. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van art. 6, lid 1, onder f, DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
Meer informatie over Google reCAPTCHA en het bijbehorende privacybeleid vindt u op: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html en https://www.google.com/privacy

Gebruik van YouTube
Wij gebruiken de functie voor het insluiten van YouTube-video’s van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; “YouTube”) op onze website.YouTube is een bedrijf dat gelieerd is aan Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; “Google”).
De functie toont op YouTube opgeslagen video’s in een iFrame op de website. De optie “Uitgebreide gegevensbeschermingsmodus” is geactiveerd. Dit betekent dat YouTube geen informatie opslaat over bezoekers van de website. Alleen wanneer je een video bekijkt, wordt er informatie over doorgestuurd naar YouTube en daar opgeslagen. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van contractuele standaardclausules als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, te raadplegen op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van art. 6 (1) lit. f DSGVO vanwege ons dwingende legitieme belang bij een behoeftegerichte en gerichte vormgeving van de website. U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie.
Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door YouTube en Google, uw rechten in dit verband en manieren om uw privacy te beschermen, zie de informatie over gegevensbescherming van YouTube op https://www.youtube.com/t/privacy.

Gebruik van Google Fonts
Wij gebruiken Google Fonts van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; “Google”) op onze website.
De gegevensverwerking dient voor de uniforme weergave van lettertypen op onze website. Om de lettertypes te laden, wordt bij het oproepen van de pagina een verbinding met de servers van Google tot stand gebracht. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Onder andere uw IP-adres en informatie over de door u gebruikte browser worden verwerkt en doorgegeven aan Google. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan uw Google-account.
Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden ingezien op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van art. 6 (1) lit. f DSGVO vanwege ons dwingende legitieme belang bij een gebruiksvriendelijke en esthetische vormgeving van onze website. U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van art. 6, lid 1, onder f DSGVO door ons hiervan in kennis te stellen, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie.
Meer informatie over gegevensverwerking en gegevensbescherming vindt u onder https://www.google.de/intl/de/policies/ en onder https://developers.google.com/fonts/faq.
Gebruik van FontAwesome  
Wij gebruiken Font Awesome van Fonticons Inc (307 S Main St, Suite 202, Bentonville, AR, 72712-9214 USA “Font Awesome”) op onze website. De gegevensverwerking dient voor de uniforme weergave van lettertypen en pictogrammen op onze website. Om de fonts te laden, wordt bij het oproepen van de pagina een verbinding gemaakt met de FontAwesome servers.
Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Onder andere uw IP-adres en informatie over de door u gebruikte browser worden verwerkt en doorgegeven aan Font Awesome. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan derde landen, zoals de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van art. 6 (1) lit. f DSGVO vanwege ons dwingende legitieme belang bij directe klantencommunicatie. U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te kiezen, maar houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken.
Meer informatie over gegevensverwerking en gegevensbescherming vindt u op https://fontawesome.com/privacy en onder  https://fontawesome.com/support.

Rechten van de betrokkene en bewaartermijn

Rechten van de betrokkene en bewaartermijn

Duur van de opslag
Nadat de overeenkomst volledig is verwerkt, worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, daarna met inachtneming van de wettelijke, met name fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen, en vervolgens na afloop van de periode gewist, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Rechten van de betrokkene
Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u de volgende rechten volgens art. 15 tot 20 DSGVO: het recht op informatie, op correctie, op verwijdering, op beperking van de verwerking, op gegevensoverdraagbaarheid.
Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van art. 6 (1) f DSGVO en tegen verwerking ten behoeve van direct marketing overeenkomstig art. 21 (1) DSGVO.

Klachtrecht bij de toezichthoudende autoriteit
Overeenkomstig art. 77 DSGVO heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is.

Recht van bezwaar
Indien de hier vermelde verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6, lid 1, letter f DSGVO, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking met werking voor de toekomst om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
Nadat het bezwaar is gemaakt, wordt de verwerking van de betrokken gegevens beëindigd, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

laatste update: 10.01.2022

Navigation

mijn wagen

Close
Viewed

Recently Viewed

Close

Quickview

Close

Categories

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te geven. Door akkoord te gaan, aanvaardt u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

Wenn Sie eine Website besuchen, kann sie Informationen über Ihren Browser speichern oder abrufen, meist in Form von Cookies. Steuern Sie hier Ihre persönlichen Cookie-Dienste.

Diese Cookies sind für das Funktionieren der Website erforderlich und können in unseren Systemen nicht ausgeschaltet werden.

Wir nutzen WooCommerce als Einkaufssystem. Für die Warenkorb- und Bestellabwicklung werden 2 Cookies gespeichert. Diese Cookies sind unbedingt erforderlich und können nicht deaktiviert werden.
  • woocommerce_cart_hash
  • woocommerce_items_in_cart

Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies akzeptieren