Intrekking

Herroepingsrecht voor consumenten

(Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn).

Annuleringsbeleid

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht
U heeft het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen op te zeggen.
De herroepingstermijn is 14 dagen vanaf de dag,

– u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen, mits u een of meer goederen in het kader van een uniforme bestelling heeft besteld en deze uniform worden geleverd;

– op de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen, indien u in het kader van één bestelling meerdere goederen heeft besteld en deze afzonderlijk worden geleverd;

– de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de eerste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen, indien de goederen in het kader van een bestelling voor regelmatige levering over een bepaalde periode worden geleverd.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (HZC Power GmbH, Europark Fichtenhain A 13a, 47807 Krefeld, telefoonnr. +49 2151 7888857, e-mailadres: info@hzc-power.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post of een e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkopere standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u hierdoor terugbetalingskosten in rekening gebracht.

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, indien dit eerder is.

De goederen die niet per pakketpost kunnen worden verzonden, worden op verzoek door ons afgehaald.

U moet de goederen die per pakketpost kunnen worden verzonden onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons van de annulering van deze overeenkomst in kennis hebt gesteld, aan ons terugzenden of overhandigen. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien u de goederen die als pakket kunnen worden verzonden, vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen verzendt.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van goederen die per pakketpost kunnen worden verzonden en de directe kosten van het terugzenden van goederen die niet per pakketpost kunnen worden verzonden. De kosten voor goederen die niet per pakketpost kunnen worden verzonden (bv. verzending door een expediteur) worden geschat op maximaal ongeveer € 400,00 binnen Duitsland en tot € 1.500,00 voor naburige EU-landen. U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een individueel onderzoek naar de staat, de kwaliteit en het functioneren van de goederen als gevolg van een voor u niet noodzakelijke behandeling.

Redenen voor uitsluiting of afloop

Het herroepingsrecht geldt niet voor overeenkomsten

– voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn afgestemd;
– voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;
– voor de levering van alcoholhoudende dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de overeenkomst, maar die pas ten minste 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
– voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementscontracten.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij overeenkomsten

– voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden indien het zegel ervan na de levering is verwijderd;
– voor de levering van goederen indien deze na de levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd;
– voor de levering van audio- of video-opnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking indien het zegel na de levering is verwijderd.

Voorbeeldformulier voor annulering

(Als u het contract wilt herroepen, moet u dit formulier invullen en terugsturen).

– Aan HZC Power GmbH, Europark Fichtenhain A 13a, 47807 Krefeld, e-mailadres: info@hzc-power.com :

– Ik/wij (*) herroepen hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/
het verlenen van de volgende dienst (*)

– Besteld op (*)/ ontvangen op (*)

– Naam van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
– Handtekening van consument(en) (alleen bij papieren communicatie)
– Datum(s)

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Laatste bijwerking: 09.02.2022

Navigation

mijn wagen

Close
Viewed

Recently Viewed

Close

Quickview

Close

Categories

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te geven. Door akkoord te gaan, aanvaardt u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

Wenn Sie eine Website besuchen, kann sie Informationen über Ihren Browser speichern oder abrufen, meist in Form von Cookies. Steuern Sie hier Ihre persönlichen Cookie-Dienste.

Diese Cookies sind für das Funktionieren der Website erforderlich und können in unseren Systemen nicht ausgeschaltet werden.

Wir nutzen WooCommerce als Einkaufssystem. Für die Warenkorb- und Bestellabwicklung werden 2 Cookies gespeichert. Diese Cookies sind unbedingt erforderlich und können nicht deaktiviert werden.
  • woocommerce_cart_hash
  • woocommerce_items_in_cart

Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies akzeptieren